Loading
Mijn trouwe vijand

Weerspiegelt gij mij nu een leugen

Oh, spiegel, thans mijn trouwe vriend
Hoe kan ik mij nog op u heugen
Als ik geen waarheid bij u vind?

Ik breek uw gelaat in duizend stukken
Waarin 'k mezelf niet meer herken
En mocht gij in uw opzet lukken
Weet dat ik steeds uw vijand ben

En ook al resten nu slechts scherven
Valt uwer schuld mij steeds ten deel
Hoewel ik u fysiek liet sterven
Voel ik uw handen om mijn keel

Het valt steeds moeilijker te verklaren
Naargelang hoe zwaarder ik eraan til
En toch blijf ik mijn hart bezwaren
Met dingen die mijn hart niet wil